• Αρθρο της Σύνταξης

  • Μπορούμε να ελέγξουμε την ψηφιακή επανάσταση;
  • Για να κατανοήσουμε τις προκλήσεις της ψηφιακής επανάστασης για την ανθρωπότητα, άρα και για την Αριστερά και τους προοδευτικούς χώρους, θα πρέπει να την εντάξουμε στο ευρύτερο πολιτικό πλαίσιο της τρέχουσας κρίσης πολιτισμού.
  • [περισσότερα]

Page 1 of 6.