• Αρθρο της Σύνταξης

  • Left Strategies in the Covid Pandemic and Its Aftermath: transform! yearbook 2022
  • Το transform! yearbook2022 εξετάζει πόσο αρνητικά επηρέασε η πανδημία του Covid τις αριστερές πολιτικές και θέτει το ερώτημα πώς μπορεί να μοιάζει ένα πρόγραμμα αριστερών απαιτήσεων για την έρευνα, την πρόληψη και τη θεραπεία της πανδημίας. Το transform! yearbook 2022 θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο.
  • [περισσότερα]

Page 1 of 8.