• Αρθρο της Σύνταξης

  • Η μεταβαλλόμενη γεωμετρία της Αριστεράς
  • Ενώ οι κοινωνικές ανισότητες ανάμεσα στα κράτη της, αλλά και στο εσωτερικό τους, εξακολουθούν να μεγαλώνουν, η ΕΕ ψήφισε την αύξηση των στρατιωτικών δαπανών της και προσπαθεί να καμουφλάρει την προφανή έλλειψη της εσωτερικής της συνοχής μέσω μιας όλο και πιο επιθετικής πολιτικής κατά των μεταναστών και των προσφύγων.
  • [περισσότερα]

Page 1 of 5.