Υβ Λοσάρ

Ο Υβ Λοσάρ είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής για το Ινστιτούτο Οικονομικής και Κοινωνικής Έρευνας (IRES) στη Γαλλία.