Βάλτερ ντε Σέζαρις

Ο Βάλτερ ντε Σέζαρις ήταν μέλος του Κοινοβουλίου για την Κομμουνιστική Επανίδρυση Ιταλίας (PRC), από το 1996 έως 2001, συντονιστής της Γραμματείας του Φάουστο Μπερτινότι  από το 2001 έως το 2006 και μέλος της Εθνικής Γραμματείας της PRC, από το 2006 έως το 2008. Το 2009 εξελέγη Γραμματέας της Tenants’ Union.


Yearbook