Βερονίκ Σαντοβάλ

Η Βερονίκ Σαντοβάλ είναι οικονομολόγος και εργάζεται στο Espaces Marx,στη Γαλλία.