Ούβε Κρένκε

Ο Ούβε Κρένκε εργάζεται στο Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Τεχνικού Πανεπιστημίου Chemnitz.