Φάνης Παπαγεωργίου

Ο Φάνης Παπαγεωργίου έχει πτυχίο οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, μεταπτυχιακό δίπλωμα στα διεθνή οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Είναι διδάκτωρ Οικονομικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Εργάζεται για το transform

  • Mail Icon
  • Επικοινωνία με Φάνης Παπαγεωργίου

Blog