Ταϊλάν Οζγκιούρ Γιλντίζ

Taylan Özgür Yıldız, living in Turkey, is a white collar worker, political activist and HDP supporter.

  • Mail Icon
  • Επικοινωνία με Ταϊλάν Οζγκιούρ Γιλντίζ

Blog