Στέινγκριμουρ Σίγκφουσον

Ο Στέινγκριμουρ Σίγκφουσον είναι Υπουργός Οικονομικων με την Left-Green Movement στην Ισλανδία.

  • Mail Icon
  • Επικοινωνία με Στέινγκριμουρ Σίγκφουσον

Yearbook