Ζαμπίνε Λάιντιγκ

HΖαμπίνε Λάιντιγκ ήταν Διευθύντρια του Εθνικού Γραφείου της Attac-Γερμανίας από το 2002 έως το 2009.Από το Σεπτέμβριο του 2009 έχει διατελέσει μέλος του Κοινοβουλίου για το κόμμα DIELINKE, Γερμανία.


Yearbook