Ρεντ Τσίντγκεϊ

Η Ρεντ Τσίντγκεϊ συμμετέχει φεμινιστικά δίκτυα για τα τελευταία δέκα χρόνια. Παράλληλα με την Έλκε Ζομπλ, διαχειρίζεται τη δικτυακή πύλη «Feminism: Transnational Archives, Resources and Communities»://www.grassrootsfeminism.net.