Ραφαέλα Μπολίνι

Η Ραφαέλα Μπολίνι είναι μέλος της εθνικής οργανωτικής επιτροπής ARCI (Ιταλία) και μέλος του International Council of the World Social Forum.

  • Mail Icon
  • Επικοινωνία με Ραφαέλα Μπολίνι

Yearbook


Blog