Πέτερ Βαλ

 Ο Πέτερ Βαλ είναι συνιδρυτής τηςATTAC Γερμανίας και συνεργάζεται με την ΜΚΟ WEED (παγκόσμια οικονομία, οικολογία και ανάπτυξη). Είναι, επίσης, στο συμβούλιο της Attac Γερμανίας.

  • Mail Icon
  • Επικοινωνία με Πέτερ Βαλ

Yearbook