Πολ-Εμίλ Ντουρπέ

Ο Πολ Εμίλ Ντουρπέ, Βέλγος πολίτης, είναι σύμβουλος στην GUE / NGL Ευρωομάδα Αριστεράς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.


Blog