Μίκο Νίμελα

Ο Μίκο Νίμελα είναι ανώτερος Ερευνητής στο Τμήμα Έρευνας του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Φινλανδίας (Kela).


Yearbook