Μαρίς Ντουμάς

Η Μαρίς Ντουμάς είναι εθνική γραμματέας της Confédération générale du travail (Γενική Συνομοσπονδία της Εργασίας, CGT), Γαλλία.


Yearbook