Μαρία Νικολακάκη

Η Μαρία Νικολακάκη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Ελλάδα και Συντονιστής του Ινστιτούτου για την κριτική παιδαγωγική του Global Center for Advanced Studies.               


Blog