Μάργκα Φερρέ

Η Μάργκα Φερρέ είναι Γραμματέας για  τις Πολιτικές Εκπόνησης της Ενωμένης Αριστεράς στην Ισπανία, και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του transform!.


Focus


Blog