Λιούμπομιρ Μπρατίκ

Ο Λιουμπομίρ Μπρατίκ είναι φιλόσοφος και ζει στη Βιέννη.