Κένεθ Χάαρ

Ο Κένεθ Χάαρ είναι ερευνητής στο Ευρωπαϊκό Εταιρικό Παρατηρητήριο.


Contemporary Capitalism