Καϊσού Σουοπάνκι

 Η Καϊσού Σουοπάνκι είναι μία από τους συντελεστές  του βιβλίο  Perustulon aika  (Ώρα για βασικό εισόδημα). Εργάζεται ως αρθρογράφος και ανεξάρτητη δημοσιογράφος και ζει στο Ελσίνκι.


Yearbook