Γιούχα Κοίβιστο

Ο Γιούχα Κίβιστο, PhD., είναι φιλόσοφος και κοινωνικός επιστήμονας που εργάζεται σήμερα ως ερευνητής στο Πανεπιστήμιο του Ελσίνκι, στη Φινλανδία, και μέλος της συντακτικής επιτροπής του Historisch-kritisches Wörterbuch des Marxismus. Είναι ιδρυτής και ακτιβιστής στο Vastapaino, ένα συνεταιριστικό εκδοτικό οίκο με πάνω από δύο χιλιάδες μέλη, καθώς και πρόεδρος της Φινλανδικής Ένωσης των Μελετητών Μέσων Ενημέρωσης.


Yearbook