Χάριετ Φραντ

 Η Χάριετ Φραντ, με βάση τη Νέα Υόρκη, είναι ψυχοθεραπεύτρια και πρόεδρος της ένωσης για τη Ψυχοϊστορίαt (he Association for Psychohistory) και επί μακρόν ενεργό στέλεχος στο φεμινιστικό κίνημα.


ΗΠΑ