Γιώργος Τσιρίδης

Ο Γιώργος Τσιρίδης είναι υποψήφιος διδάκτωρ πολιτικών επιστημών στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.