Φρεντ Σμιντ

Fred Schmid is a German author and a scientific associate of the ISW (Institute of Social, Ecological and Economic Studies), Munich.

  • Mail Icon
  • Επικοινωνία με Φρεντ Σμιντ

Blog