Έρικ Χομπσμπάουμ

Ο Έρικ Χομπσμπάουμ (1917-2012) ήταν Βρετανός μαρξιστής και παγκοσμίως αναγνωρισμένος ιστορικός με μια κοινωνικο-οικονομική και ιστορική εστίαση. Είναι ιδιαίτερα γνωστός για τη δουλειά του, για την ευρωπαϊκή καπιταλιστική ιστορία στον «μακρύ 19ο αιώνα» και «σύντομο 20ο αιώνα», καθώς και για τους προβληματισμούς του για τις «επινοημένες παραδόσεις» και τις μελέτες του για την εργατική τάξη.


Yearbook