Δημήτρης Χριστόπουλος

Ο Δημήτρης Χριστόπουλος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας ,στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.