Μπιλ Μπλακγουώτερ

Ο Μπιλ Μπλακγουώτερ είναι Βρετανός αριστερός. Έχει δημοσιεύσεις όπως στο Monthly Review, Capitalism Nature Socialism  και Renewal: A Journal of Social Democracy 

Διατηρεί το bolg http://weareallwotan.wordpress.com

  • Mail Icon
  • Επικοινωνία με Μπιλ Μπλακγουώτερ

Blog