Μπάρμπαρα Στάινερ

Η Μπάρμπαρα Στάινερ είναι πολιτική επιστήμονας στη Βιέννημέλος του transform! και μέλος του γραφειου συντονισμού του transform!europe.

  • Mail Icon
  • Επικοινωνία με Μπάρμπαρα Στάινερ

Blog


Focus


Yearbook