Μπάρμπαρα Ράουχβατερ

Η Μπάρμπαρα Ραουχβάρτερ είναι προτεστάντης θεολόγος και θρησκευτική εκπαιδευτικός. Είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στην Προτεσταντική Θρησκευτική και Εκπαιδευτική Ακαδημία της Βιέννης.