Αντέρο Εερόλα

Ο Αντέρο Εερόλα εργάζεται ως πολιτικός και κοινοβουλευτικός ανταποκριτής για φινλανδική εφημερίδα, η οποία υποστηρίζει την Αριστερή Συμμαχία της Φινλανδίας. Ήταν επίσης μέλος της ομάδας εμπειρογνωμόνων που διορίζονται από την Επιτροπή για το Μέλλον του Κοινοβουλίου της Φινλανδίας, του οποίου η αποστολή είναι να μελετήσει τα μελλοντικά σενάρια που αφορούν τη Ρωσία.


Yearbook