Ανδρέας Καρίτζης

 Ο Ανδρέας Καρίτζης είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ και επικεφαλής της Ομάδας Πολιτικής Τεκμηρίωσης.


Blog