Μέλη του transform!

 • Cultural Association Punto Rosso
 • Espaces Marx
 • Europe of Citizens Foundation
 • Foundation for Marxist Studies
 • Foundation Naprzód (Forward)
 • Institute for Social, Ecological and Economic Studies
 • Left Forum
 • Nicos Poulantzas Institute
 • Rosa Luxemburg Foundation
 • Society For European Dialogue
 • Transform (UK) – A Journal of the Radical Left
 • transform! Austria
 • transform! italia
 • transform! Luxembourg
 • Transform!Danmark
 • Ίδρυμα για τις Εναλλακτικές
 • Κέντρο Μαρξιστικών Κοινωνικών Σπουδών
 • Περιοδικό Σοσιαλισμός

Παρατηρητές του transform!

 • Association for the Development of the Romanian Social Forum
 • Centre for the Politics of Emancipation (CPE)
 • DEMOS Institute of Critical Thought
 • Fondation Copernic
 • Fondation Gabriel Péri
 • Fondazione Claudio Sabattini
 • Institut La Boétie
 • Institute of Intercultural Research and Cooperation (IIRC)
 • Institute of the Czech Left (ICL)
 • Iratzar Foundation
 • Manifesto Foundation
 • The World Transformed
 • transform! moldova
 • Ινστιτούτο Εργασιακών Σπουδών
 • Ινστιτούτο Κοινωνικής Έρευνας και Πολιτιστικής Ανάπτυξης
 • ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ

Συνεργαζόμενα μέσα ενημέρωσης

 • !Argument
 • BALMIX - magyar transform!
 • Baricada
 • Bilten
 • Eszmélet
 • Lūžis – Magazine of DEMOS Institute
 • Nasze Argumenty
 • The Barricade
 • Барикада

Φίλοι

 • Attac
 • change4all
 • Colours of a Journey
 • Party of the European Left
 • The Left
 • Unified European Left Group (UEL)
 • Διεθνικό Ινστιτούτο (ΤΝΙ)