• Ετήσιο περιοδικό του transform! europe για το 2021

  • Το transform! 2021 εξετάζει τις επιπτώσεις του καπιταλισμού στο παγκόσμιο οικοσύστημα, μέσω της παγκόσμιας αύξησης της θερμοκρασίας και της τρέχουσας πανδημίας. Εξετάζει, ακόμη, τη συνακόλουθη οικονομική κρίση και τις συνέπειές της στη διακίνηση των εμπορευμάτων και τη λειτουργία των συνόρων, στη δομή της εργασίας, στα συστήματα φροντίδας, στην ευρωπαϊκή ενοποίηση, στις γεωπολιτικές σχέσεις ισχύος, στις έμφυλες σχέσεις και την οικονομική κατάσταση των γυναικών – ταυτόχρονα όμως και τις ρωγμές που εμφανίζονται στην ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού και την ανάπτυξη του καπιταλιστικού συστήματος-. Το περιοδικό ερευνά την παραγωγή κριτικής σκέψης, την εμφάνιση νέων προσεγγίσεων στην οργάνωση της...
  • [περισσότερα]