• Σημείωμα του συντονιστή έκδοσης

 • The only way out of the current crisis in the European Union would seem to be through the effective unity of action of left political forces and social movements. One is prompted to go back to the slogans of US President Barack Obama’s first electoral campaign: ‘Yes, we can!’
 • [περισσότερα]

Alter SummitThe Future of Europe

 • Η Ευρώπη μεταξύ διάλυσης και επανάστασης
 • Στις 7 και 8 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η Εναλλακτική Σύνοδος των ευρωπαϊκών λαών. Μια συμμαχία περισσότερων από 150 οργανώσεων −ανάμεσά τους συνδικάτα, κοινωνικά κινήματα, ΜΚΟ και πολιτικοί...

 • Τέλος στη «διακυβέρνηση»
 • Πάνε άσχημα τα πράγματα στην Ευρώπη; Αυτό οφείλεται στο ότι δεν έχει ομοσπονδιοποιηθεί αρκετά, μας λένε. Κατά προέκταση προτείνεται να δοθούν περισσότερες εξουσίες σε εκείνους που έχουν φτάσει την...

 • Εναλλακτικές λύσεις για την Ευρώπη
 • Η Ευρώπη περνάει μια πολύ σοβαρή κρίση. Αν η κρίση αυτή δεν ξεπεραστεί, και το πολιτικό σχέδιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία θα δεχτούν βαρύτατο πλήγμα, χωρίς...


New Politics of Trade Unions


Alternative Conceptions


International Points of Interest • Προς ένα κοινό ευρωπαϊκό ιστορικό αφήγημα;
 • Στις 24 Μαρτίου το Ευρωπαϊκό Τρανσφόρμ! διοργάνωσε μια συζήτηση για το «Σπίτι της Ευρωπαϊκής Ιστορίας» (ΣΕΙ), ώστε να ακουστούν κριτικές προσεγγίσεις σχετικά με τη δημόσια χρήση της ιστορίας και...

Book Reviews

 • "Cosmopolitan futures. Global activism for a just world."
 • Τέπο Εσκελάινεν
 • For an institution which has recently moved to its second decade of existence, the time is ripe to undergo a thorough discussion of its future direction. The World Social Forum (WSF) - the great gathering of global justice activists, an inspiration for innumerable people worldwide, even hailed as “the world parliament in exile” in its early days - is in such a point.

Document