• Αρθρο της Σύνταξης

  • «Η Μέση Ανατολή σε ιστορικό σταυροδρόμι»
  • Το Συνέδριο της Βιέννης με τίτλο «Η Μέση Ανατολή σε ιστορικό σταυροδρόμι» πραγματοποιήθηκε στα γραφεία του transform! europe, λίγες μόνο ημέρες μετά την έκδοση της απόφασης των Ηνωμένων Εθνών στις 23 Δεκεμβρίου 2016[1], η οποία καταδικάζει τη συνέχιση της εποικιστικής δραστηριότητας από το Ισραήλ. Με αυτό το συνέδριο, εγκαινιάζουμε μια νέα σειρά προγραμμάτων για το 2017. Τα προγράμματα θα εστιάζουν σε βιώσιμες αριστερές στρατηγικές σε παγκόσμια κλίμακα. Στο πλαίσιο αυτών των στρατηγικών θεωρούμε ότι η διαδικασία ειρήνευσης στη χειμαζόμενη από τον πόλεμο Μέση Ανατολή είναι θέμα κριτικής σημασίας.
  • [περισσότερα]

Page 1 from 4.